Istorijska čitanka

Istorijska čitanka XXIII

Ime: Istorijska Citanka 023; Opis: Emisija-Istorijska čitanka Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

Selo Kruševice zahvata skoro trećinu hercegnovske opštine. Njegov atar prostire se na površini od 76 km kvadratnih. U ataru ovoga selea su i naselja Sitnica i Vrbanj nastala naseljavanjem Kruševice….