Pozivnica

Izložba u Nikšiću: Dijapozitivi autorke Isidore Sarić

U Nikšiću će u srijedu 26. januara na Filozofskom fakultetu biti otvorena izložba „Dijapozitivi“ autorke Isidore Sarić, sa početkom u 19 časova.

Izložba se održava pod pokroviteljstvom Opštine Nikšić, Univerziteta Crne Gore i JU Muzeji i Galerije Nikšić.

Isidora Sarić je umjetnica koja svoj način posmatranja i promišljanja umjetnosti, prikazivačkim diskursom, iznosi dokumentovano za šta koristi jedan kompleksan postupak koji se zasniva na kombinovanoj tehnici čiji su osnovni konstitutivni i konceptualni djelovi foto-filmovi.

Umjetnica na podlogu od platna, papira ili neke druge površine nanosi foto-filmove, pa se na kompoziciji interveniše ostalim tehnikama kao što su olovka, pastel, tuš, akril. Podloga se prekriva filmovima i bojom i postaje nevidljiva, te iako nevidljiva dospijeva do naše percepcije na metafizičkom planu i konstitutivni je dio kompozicije.

Umjetnica foto-filmove tretira na dva načina: kao fizički integrisan dio rada/objekat koji materijalno konstituise sliku ili kao dio koncepta/subjekat gdje se koristi starim foto-filmovima kao prethodnim iskustvima u cilju strukturisanja i de/kodiranja subjektivnih iskustava, čime ih čini pogodnim za analizu, integraciju i dalju upotrebu. Radovi raznovrsnih okvira, prozirne fotografije sa tonovima boja koji odgovaraju stvarnosti, doprinose tome da kompozicije dobijaju obličje pozitivne fotografske ploče – dijapozitiva.

Pogled na svijet u svom djelu, umjetnica iznosi pomoću kadriranja. Poput pasioniranog fotografa, ona pristrasno odabira, izdvaja jedan dio određenog polja stvarnosti te slika postaje isječak iz njene stvarnosti i iskustva. Ovaj postupak umjetnica objašnjava time da su elementi realnog života i stvarnosti koja je predstavljena, dosadili i stvaraocima i gledaocima, tako da se javlja težnja ka mijenjanju te stvarnosti kako u smislu vizuelnog tako i u smislu konceptualnog. Isidorini dijapozitivi su varijacije jednog motiva – sa različitim značenjima. Motivi (istorijski momenat, porodični momenti, lični momenti…) se ponavljaju, ali sa razlikama. Ma koliko se puta matrica ponavlja, ona uvijek posjeduje različita značenja. Jedan dijapozitiv nikad ne može biti isti.

Kroz nepregledni svijet likovnih mogućnosti, Isidora Sarić kroz svoje dijapozitive, preko foto-filma, doslovno preuzima djelove izvornog citata, interveniše na njima, prenosi nam lično upamćeno iskustvo te tako na jedan nekonvencionalan način ostvaruje konekciju između djela i umjetnika, djela i posmatrača, a samim tim i umjetnika i posmatrača. Na ovakav način umjetnica nas uvodi u svoj spoznajni svijet i otvara nam vrata našeg svijeta.

Kristina Radović
Istoričarka umjetnosti