Otac Igor Balaban Bar

Jerej Igor Balaban: Uzdajmo se u Gospoda

Ime: 01.10. 2018 OTAC IGOR BALABAN BAR; Opis: Besjeda jereja Igora Balabana u Sabornom hramu u Baru Tip: audio/mpeg

U osamnaestu nedelju po Duhovima Svetu liturgiju u Hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru služio je jerej Igor Balaban, a sasluživao mu je protojerej Ljubomir Jovanović.

Nakon pročitanog Jevanđelja, otac Igor je podsjetio na Poslanicu Galatima u kojoj Sveti apostol Pavle kaže da se nećemo opravdati dijelima zakona. Govorio je i o prepirci apostola Pavla sa apostolom Petrom koga je prozvao za licemjerstvo jer je novim hrišćanima propovjedao jedno – da nema potrebe za obrednim znakovima zakona, a Jevrejima drugo – da treba.

Apostol Pavle u ovoj Poslanici objašnjava da djela zakona nemaju silu da spasu nikoga, jer su djela zakona samo jedan spoljašnji vid vjernosti Bogu. Još su proroci drevni judejski prozivali Jevreje, tadašnji izabrani Božiji narod, zato što se obrezuju a svoja srca nisu obrezali.

Otac Igor je kazao da je važno da život svoj uskladimo sa onim što je smisao zakona a ne da se držimo njegovog mrtvog slova.

„Danas znamo da je čitavo društvo ustrojeno stotinama hiljada nekakvih pravila, pravilnika zakona, ustava, raznih statuta, ali znamo vrlo često da ono što je zakonito nije uvijek i pravedno, nije uvijek dobro i ne može se čak ni zvati dobrim“, kazao je otac Igor i dodao da Hristos traži da se ne uzdamo u svoja djela, zakon, nego da se uzdamo u Njega, da nadu položimo na Njega.

Iz ove Poslanice apostola Pavla, dolazimo do Jevanđelja po Svetom apostolu Luki gdje Gospod kaže Petru- Simonu  da zabaci ribarsku mrežu u jezero. Iskusni ribar Simon i njegovi drugovi na brodu svo svoje znanje i umeće su uložili da nešto ulove, ali to im nije pomoglo, kao što ni zakon ne može da pomogne:

„Kad im je pomoglo? Kad kaže da su im se mreže napunile i htjele da puknu od ulova silnoga? Onda kad su poslušali Gospode, kad su položili na Njega svoju nadu. “

U besjedi je jerej Igor Balaban naglasio da kad se uzdamo u Gospoda onda ćemo moći da budemo Njegovi, kao i da se ne uzdamo u ispunjenje zakona i da sebe zbog toga smatramo pravedanima:

„Ne znači da ne treba da ispunjavamo zapovijesti, nego znači da ne treba zbog toga sebe provednima da smatramo, treba da smatramo sebe kao što apostol Pavle kaže u Poslanici: Da ne živim više ja, nego živi Hristos u meni.“

Istakao je da dobro koje smo učinili, činimo snagom koju nam Gospod daje.

„Kad se uzdamo u Njega i Njegovu snagu, Njegovu moć i ljubav prema nama, tada da postojemo Njegovi i hodimo Njegovim putem. Neka bi Gospod dao da naše mreže ribarske koje svakodnevno zabacujemo – uzimajući od ovoga svijeta ono što nam treba – budu svagda pune i prepune zato što ih bacamo u Njegovo ime, zato što bacamo Njegovom a ne našim snagama“,  zaključio je otac Igor besjedeći u Sabornom hramu u Baru.

Vjerni narod se pričestio Tijelom i Krvlju Hristovim. Praznik Sv. mučenica Vere, Nade, Ljubavi i mati im Sofije je slava kola srpskih sestara iz Bara tako da je uz prisustvo velikog broja naroda, osveštan i prerezan slavski kolač. Nakon toga zajedničarenje je nastavljeno uz slavsku trpezu.