Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije savinski: Sveti Nikola primjer „siromašnosti duha“

Sveti Nikola koga danas proslavljamo pravi je primer onih koji su „blaženi siromašni duhom“ iz jevanđelja po Luki koje smo danas čitali, ali niko nije toliko davao i poklanjao drugima kao on. Biti siromašan duhom znači imati mir, imati Hrista u sebi i shvatati da „ja sam ništa, Bog je sve“ i „ja ništa dobro ne činim, Bog čini sve“. Kada čovek u dubini bića shvati i prihvati ovu misao imaće ovo prvo blaženstvo- blaženi siromašni duhom, koje će mu dati temelj duhovnog života  i utehu da može u ovom životu da živi u zajednici s Bogom.

Ovo su reči pastirske besede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina na dan kada proslavljamo Svetog Nikolaja Mirlikijskog.