Bogoslovija Na Cetinju

Konkurs za upis na Bogosloviju

Na osnovu uredbe o bogoslovskim školama i uslovima upisa u Bogoslovije SPC i odluke Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve br. 363/zap. 310 od 21. maja tekuće godine, Mitropolija crnogorsko-primorska objavljuje

 

K O N K U R S

Za upis u I razred Bogoslovije školske 2020/21. godine

koji sadrži sledeće uslove:

– da kandidat nije stariji od 18 godina

– da nije oženjen

– da je završio osnovnu školu, najmanje sa vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem

– da je duševno i tjelesno zdrav

– da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje

– da kandidat ima osnovno znanje katihizisa i poznavanje Gospodnjih i Bogorodičinih praznika, srpskog jezika i književnosti i opšte i narodne istorije.

Školovanje u bogosloviji traje pet godina, uz obavezno polaganje završnog bogoslovskog ispita.

Svi primljeni učenici biće smješteni u školskom internatu, i u istom uživati: hranu, ogrijev, osvjetljenje i liječenje u slučaju bolesti.

Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju, preko nadležnog parohijskog sveštenika.

Uz molbu prilažu se sledeća dokumenta:

a) original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha;

b) svjedočanstvo o završenoj školi, zajedno sa đačkom knjižicom i ocjenama;

v) ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav;

g) uvjerenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen;

d) pismeni pristanak roditelja/staratelja da kandidat može učiti bogosloviju;

đ) pismenu obavezu svoju i svojih roditelja/staratelja, potvrđenu od nadležnog paroha, da će uredno uplaćivati upravi Bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole (osim roditelja i staratelja, ove obaveze mogu dati i eparhije, crkvene opštine i manastirske uprave, u kojem slučaju dotični učenik je njihov pitomac).

Molba se taksira po Pravilniku o naplati crkvenih taksi.

Prijemni ispit za kandidate Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske održaće se y srijedu, 8. jula 2020.g. u prostorijama Mitropolije na Cetinju, sa početkom u 10 časova.

AEM CRNOGORSKO-PRIMORSKI