Monah Dr Pavle Kondic

Monah dr Pavle Kondić

Monah dr Pavle Kondić: “Mitra i skufija Justina Ćelijskog“

Ime: 17. 06. 2019 Mitra i skufina Justina Popovica; Opis: Mitra i skufija Justina Ćelijskog Tip: audio/mpeg

Predavanje monaha dr Pavla Kondića na temu “Mitra i skufija Justina Ćelijskog“ koje je održao na Međunarodnoj naučnoj konferenciji ,,Misao i misija Svetog Justina Popovića“ koja je održana u Beogradu 10-11 maja 2019. godine.

ava JustinPovodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja Justina Popovića Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 10. i 11. maja 2019. godine u Beogradu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju „Misao i misija Svetog Justina Popovića“.

Monah, klirik i svetitelj Pravoslavne Crkve, profesor Univerziteta u Beogradu i saosnivač Srpskog filosofskog društva — Justin Popović (1894–1979) smatra se jednim od najvećih pravoslavnih teologa dvadesetog veka. Uprkos jednoglasnom priznavanju snage njegovih neporecivo velikih intelektualnih i duhovnih dometa, određene dimenzije i aspekti njegovog dela ostali su ili neosvetljeni ili su predmet različitih tumačenja. Cilj konferencije je da osvetli dimenzije i aspekte dela Justina Popovića koji nisu dovoljno istraženi ili su podložni različitim – ponekad suprotsavljenim – tumačenjima, i da dijaloški proceni doprinose njegove misli ne samo Pravoslavlju, već hrišćanskom bogoslovlju i duhovnosti uopšte.