Emisija Replika Rtcg

Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti bio tema emisije „Replika“ na RTCG

Ime: 17.11. 2017 EMISIJA REPLIKA RTCG; Opis: Emisije „Replika“ izvor: RTCG Tip: audio/mpeg

U utorak 13. novembra 2017. godine na RTCG emitovana emisija o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je svojim antivjerskim sadržajem 2015. godine unio nemir među vjernike i izazvao osudu stručne i šire javnosti.

Pravni Savjet Mitropolije je tada Ministarstvu za manjinska i ljudska prava dostavio veliki broj primjedbi. Na prvom mjestu, za Vjerske zajednice u Crnoj Gori neprihvatljiva je činjenica da u Radnoj grupi koja je pripremala i pisala Nacrt nije bilo mjesta ni za eksperte, ni za predstavnike zainteresovanih strana, ni za predstavnike civilnog sektora. Potpuno je logično da takav sastav Radne grupe nije mogao da donese srećno rešenje. Tako predloženim Na­cr­tom za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti ko­ji je pred­lo­ži­la Vla­da ni­je­su bi­li za­do­volj­ni pred­stav­ni­ci ni Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, Ka­to­lič­ke cr­kve i Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri. Pred­stav­ni­ci cr­ka­va i vjer­skih za­jed­ni­ca uka­zi­va­li su da na­crt za­ko­na ugro­ža­va vjer­ske slo­bo­de, da se mi­je­ša u nji­ho­va unu­tra­šnja ustroj­stva, te da vla­sti nji­me že­le da oza­ko­ne oti­ma­nje vjer­ske imo­vi­ne.

Nacrt zakona je povučen iz procedure, i do danas nikakvih kontakata nije bilo između Ministarstva i Vjerskih zajednica.

 

U okviru emisije Replika, RTCG je ponovo aktualizirala pitanje Nacrta i pozvala predstavnike Vjerskih zajednica koji su ponovili svoje stavove i predložili način kako i kojim se putem treba ići ako se želi doći do pravog i pravednog rešenja.

U ime Pravoslavne Crkve u emisije je gostovao Kordinator Pravnog Savjeta Mitropolije protojerej – stavrofor doc. dr Velibor Džomić.

Video izvor: You Tube