Najava Za Predavanje Oca Pavla

Najava: Predavanje arhimandrita Pavla (Radusinovića)

U nedjelju, 18. marta, Crkvena Opština Nikšić organizuje predavanje arhimandrita Pavla (Radusinovića) na temu “Pokajanja dveri otvori mi Životodavče“.

Predavanje, koje će se održati u sali Parohijskog doma u Nikšiću, počinje u 19 časova.