Začeće Svetog Jovana Krstitelja — Ruska ikona 15. v.

Ne boj se, Zaharija, jer je uslišena molitva tvoja; i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina, i nadjenućeš mu ime Jovan

Ime: 06.10.2020 Vladika Nikolaj Zacece Sv. Jovana Krstitelja; Opis: "06.10.2020_Vladika Nikolaj_Zacece Sv. Jovana Krstitelja". Tip: audio/mpeg

Budući da su mnogi pokušali izložiti kazivanje o događajima koji su se dogodili među nama,

Kao što nam predadoše oni koji su od početka bili očevidci i sluge Riječi (Logosa),

Namislih i ja, ispitavši tačno sve od početka, po redu pisati tebi, plemeniti Teofile,

Da poznaš temelj onih riječi kojima si naučen.

U vrijeme Iroda, cara judejskoga, bijaše neki sveštenik od reda Avijina, po imenu Zaharija, i žena njegova od kćeri Aronovih, po imenu Jelisaveta,

A bijahu oboje pravedni pred Bogom, i življahu po svima zapovijestima i uredbama Gospodnjim besprekorno.

I nemahu djece, jer Jelisaveta bješe nerotkinja, i bijahu oboje već poodmaklih godina.

I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom,

Da po običaju sveštenstva pade mu u deo da uđe u hram Gospodnji i kadi.

I sve mnoštvo naroda moljaše se napolju za vrijeme kađenja.

A njemu se javi anđeo Gospodnji stavši sa desne strane kadionog žrtvenika.

I zbuni se Zaharija vidjevši ga i spopade ga strah.

A anđeo mu reče: Ne boj se, Zaharija, jer je uslišena molitva tvoja; i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina, i nadjenućeš mu ime Jovan.

I biće ti radost i veselje, i mnogi će se obradovati rođenju njegovu.

Jer će biti velik pred Gospodom, i neće piti vina i sikera; i ispuniće se Duha Svetoga još u utrobi matere svoje;

I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti Gospodu Bogu njihovome;

I on će naprijed ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca ka djeci, i nepokorne ka mudrosti pravednika, i da pripravi Gospodu narod spreman.

I reče Zaharija anđelu: Po čemu ću ja to poznati? Jer ja sam star i žena je moja u godinama.

I odgovarajući anđeo reče mu: Ja sam Gavrilo koji stojim pred Bogom, i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovijestim.

I evo, bićeš nijem i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi vjerovao mojim riječima koje će se ispuniti u svoje vrijeme.

I narod čekaše Zahariju, i čuđahu se što se zabavi u hramu.

A izišavši ne mogaše da im govori; i razumješe da je imao viđenje u hramu; i on im davaše znakove, i osta nijem.

I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svojemu.

A poslije onih dana zatrudnje Jelisaveta žena njegova, i krijaše se pet mjeseci govoreći:

Tako mi je učinio Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od sramote među ljudima.

Lk: 1, 1-25

 

Evo ja ću poslati angela Svoga, koji će pripraviti put predamnom, govori prorok.

Malah: 3, 1

Sa ovim proročanstvom počinje svoje jevanđelje Sveti jevanđelist Marko. I ovo je jedna umilna tajna. Svaki jevanđelist počinje sa nekim naročitim početkom. Jevanđelist Jovan počinje od večnosti. Matej počinje od Avrama; Luka počinje od zemaljskog rođenja Spasiteljeva, a Marko od krštenja na Jordanu. Zašto svi jevanđelisti ne počinju sa jednim početkom? No kažite mi, gde je taj jedan početak Isusa Hrista? Teško je hoditi za jednom mrtvom stvari do njena početka, a koliko teže za živim čovekom, a još kamo li za Životodavcem, od koga život počinje. U samoj stvari i svaki od nas ima četiri početka, dostupna bilo našem umu ili našem opažanju. Jedan je naš početak u Bogu, drugi u našim praroditeljima, treći u našim roditeljima i četvrti u dobu kada počnemo projavljivati našu najveću delatnost u ovome svetu. No Hristos ima i jedan peti početak u odnosu prema tebi, kao i svakom od nas. Naime: početak Isusa Hrista Sina Božijega i Njegovog Jevanđelja za tebe je tada, kada On oživi u tvome srcu i umu kao jedini tvoj Spasitelj; tada, kada On prestane biti u tebi samo kao jedno zlatno kandilo napunjeno uljem, no koje ne gori, nego kada se zapali i počne celo tvoje biće grejati i osvetljavati; tada, kada On za tebe postane nasušan hleb, bez koga ne možeš provesti ni jednoga dana; tada, kada ti On postane veća vrednost od cele vasione, od svih blaga, od srodnika i prijatelja, i draži i od samog tvog zemaljskog života. Tada je za tebe istiniti početak Isusa Hrista. Tada ćeš ti tek moći razumeti i ostala četiri početka, pomenuta od četiri jevanđelista.

Jevanđelist Marko počinje svoje jevanđelje sa početkom Hristove javne propovedi i javne delatnosti svetu. I odmah ističe proročanstvo proroka Malahije o Jovanu Preteči, kao angelu koji ide pred licem Gospoda.

Zašto i prorok i jevanđelist nazivaju Jovana angelom, kad on nije bio angel nego čovek? Prvo zato, što se Jovan svojim životom bio upodobio angelu nebesnom, te se od svih smrtnih ljudi najviše približio angelskom životu. Drugo zato, da bi se ti naučio, da je cilj Hristovog dela na zemlji, da od ljudi stvori angele, – od smrtnih i grešnih i prirodom zarobljenih ljudi stvori besmrtna bezgrešna i od prirode slobodna bića, kao što su sveti angeli na nebesima. Čime se to sveti Jovan upodobio angelu? Prvo, svojom poslušnošću prema Bogu; drugo, svojom slobodom od sveta, i treće, svojom bezbrižnošću za telesni svoj život. Prvo je osnov svetu, drugo ističe iz prvoga, a treće iz drugoga.

Angeli su savršeno poslušni Bogu. Njima se posvednevno i neposredno otkrivaju neizkazane tajne Božje mudrosti, moći i ljubavi, i njihova poslušnost prema svome Tvorcu nije od moranja, nego od radosti i smirenosti. I Sveti Jovan bio je savršeno poslušan Bogu od samog detinjstva svog. Rođen od prestarelih roditelja, on je još u ranom detinjstvu ostao siroče, i Bog mu je ostao jedini roditelj, jedini naslon i jedina ljubav. Njegov otac bio je prvosveštenik, te je Jovanovo bogopoznavanje moglo biti time pojačano. Njegovo začeće u utrobi stare majke nerotkinje silom i voljom Božjom nije moglo ostati njemu nepoznato.

Kad je jevanđelist Luka mogao znati čudnu istoriju začeća Jovanova, tim pre je morao znati sam Jovan. On je znao, da je angel Božji objavio njegovo rođenje, pa je znao izvesno i proročke reči angela: on će biti veliki pred Bogom, i napuniće se Duha Svetoga još u utrobi matere svoje i on će napred doći pred Njim (pred Isusom) u duhu i sili Ilijinoj. Sve ovo bilo je urezano u srcu maloga Jovana neizgladljivo kao na kamenoj skrižalji. Glavne linije njegovog života Bog mu je otkrio s najranijeg detinjstva, i njemu je odmah moralo biti jasno, šta on ima da čini i kakvim životom da živi. On se odmah povukao u pustinju (Luka 1, 80) da danonoćno osluškuje duhom svojim volju Boga živoga. On se sav predao Bogu i sve očekivao od Boga. Njemu nije trebalo da ga uči neko od ljudi, jer Onaj, od koga su i ljudi dobili svoje najbolje znanje i prenosili ga jedan drugome, Onaj je neposredno opštio sa njim, i Sam neposredno mu otkrivao volju Svoju. I tako odeljen od sveta Jovan se potpuno prilepio k Bogu, kao i angeli nebesni. I kao i angeli i on je pio upravo sa praizvora mudrosti, moći i ljubavi. Zato ga prorok i naziva angelom.

Osim toga Jovan je bio sličan angelima nebesnim i po svojoj slobodi od sveta i ljudi. Za njega je svet bio prašina, koja se čas zeleni čas crni, no uvek tek prašina. Za njega su ljudi bili zbunjeno stado, koje je izgubilo iz očiju svoga pastira. Šta su svet i čovek pred svuda prisutnom silom živoga Boga? Šta je njihova snaga, njihova hvala, njihova pretnja? Što i mehur na dubokom moru. Niti kako dobro može svet dati čoveku, dok ga ne pozajmi od Boga, niti kakvu štetu može svet naneti čoveku u prisustvu Boga i bez dopuštenja Božjeg. Našto onda biti raboljepan pred svetom? Našto očekivati ma šta od pozajmičara i dužnika Božjega? Našto se bojati sveta, kad sav svet živi u strahu i diše strahom? Zato se Jovan, kao angel Božji, ni najmanje nije vezao za svet, niti je i najmanje imao straha od sveta. Zato Jovan bestrašno i grmi protiv grešnih velmoža jerusalimskih, pred kojima se drugi svet klanja kao pred idolima: porodi aspidini! Ko vam kaza da bežite od gneva koji ide (Lk. 3, 7)? I na Iroda sipa prekore za sva zla što učini (3, 19). Jovan se ne obzire ni na koga, osim jedino na Boga živoga i Njegovu svetu volju. On ne razlikuje ljude ni po odelu, ni po časti, ni po vlasti, ni po učenosti, ni po bogatstvu, ni po starosti, – on ih razlikuje samo po kakvoći duše njihove. Njegove oči i ne vide telesne ljude no nage duše ljudske, koje se za druge oči kriju pod maskom tela. Takvu slobodu od sveta i ljudi imaju samo angeli Božji. Zato prorok i naziva Jovana angelom.

Odlomak iz Omilija Svetog Vladike Nikolaja