Ana Moura

Ноктурно LIII

Име: 53-Nokturno Fado-3; Опис: Фасцинантни Фадо-3 Тип: audio/mpeg

(Фасцинантни Фадо- трећи дио)

Драга браћо и сестре, обратите пажњу: Музика Фадо!

Аутор: Војкан Радовић

Посвећено једној Владани…