Sting

Ноктурно XVII

У наредном блок издању Ноктурна– Стинг и његове најбоље композиуције.

Аутор: Војкан Радовић