Litvanija

Novi sukob Carigrada i Moskve: sada oko pitanja jurisdikcije nad Litvanijom

Danas je ministarstvo pravde Republike Litvanije registrovalo „Litvansku autonomnu pravoslavnu crkvu u jurisdikciji Konstantinopoljske patrijaršije“

U Litvaniji u kojoj ima oko 8% pravoslavnih, pretežno ruskojezičnih stanovnika, postoji odavno samoupravna Litvanska pravoslavna crkva koja ulazi u sastav Moskovske patrijaršije. Litvanska pravoslavna crkva je nedavno objavila da je od 1992. godine broj svojih crkvenih opština povećala za više od trećine (od 93 na sadašnjih 135 crkvenih opština).

Sve vreme je postojala, tokom obnovljene nezavisnosti Litvanije devedesetih godina prošlog veka, i grupica koja se predstavljala kao „Litvanska autonomna pravoslavna crkva“ koja je pretendovala na celokupnu imovinu Pravoslavne crkve u ovoj zemlji.

Ta grupa nije bila priznata ni od jedne pomesne crkve, ali joj je Carigradska patrijaršija od 2017. dozvolila da na liturgiji pominje vaseljenskog patrijarha.

S druge strane, litvanski zakon dozvoljava registraciju samo jedne crkve iz neke konfesije. Do nedavno status službeno priznate crkve jedino je imala Litvanska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije.

Danas se to promenilo. U Litvanskoj pravoslavnoj crkvi strahuje se da bi registracija „autonomaša“ mogla da dovede do situacije slične ukrajinskoj.

Nije poznato, niti zvanično objavljeno, da li je Vaseljenska patrijaršija priznala novoregistrovanu crkvenu strukturu u Litvaniji.

Komentatori ističu da sve ovo vodi daljem produbljivanju jaza između Fanara i Moskve. U svakom slučaju, na delu su opasne nacionalističke zloupotrebe pravoslavlja.

Izvor: SPŽ/Pouke