Ne Damo Crnu Goru

NVO „Ne damo Crnu Goru“: Okrugli sto „Pravoslavlje i nacija“

Nevladina organizacija  „Ne damo Crnu Goru“, 27. jula organizuje okrugli sto na temu: „Pravoslavlje i nacija“ u hotelu CentreVille u Podgorici, sa početkom u 17 časova.

„Pravoslavno biće u Crnoj Gori podijelile su političke ideologije i ta podjela danas ima težinu koja opterećuje i Crkvu i državu i narod.

Ima li utemeljenih i racionalnih razloga za podjelu na Srbe i Crnogorce i zahjeve dijela društva, iz ideoloških i političkih razloga, da svako ima svoju Crkvu ili je Mitropolija zaista saborna Crkva za sve njih?

Da li MCP i eparhije SPC pitaju vjernike za naciju i da li smije to da radi?

Koji su motivi nacionalnih Crnogoraca koji pripadaju kanonskoj Crkvi  i ne smeta im njeno ime i pripadnost SPC?

Ko su i šta suštinski žele oni koji problematizuju samo ime SPC?

Kako objediniti pravoslavno biće, pomiriti braću i riješiti crkveno pitanje na hrišćanski, istorijski i državnički odgovoran način? ”

Ovo su pitanja o kojima će na okruglom stolu jasne i primjenljive odgovore dati predstavnici Crkve, istoričari, predstavnici države i  javnog života koji se bave pitanjimma vjerskih prava.