Đurđic,

Obnovljenje hrama Svetog velikomučenika Georgija – Đurđic

Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija proslavlja dva puta godišnje. Glavni praznik je Đurđevdan i praznuje se 6. maja po gregorijanskom kalendaru, a drugi je prenos moštiju i obnovljenje Hrama Svetog Georgija – Đurđic, koji se slavi 16. novembra.

Ovog dana praznuje se prenos moštiju Svetog Georgija iz Nikomidije u Lidu Palestinsku, gde je postradao u vreme cara Dioklecijana. Pre nego što je predao dušu svoju Gospodu, Sveti Gergije je zamolio svoga slugu da mu telo odnese u Palestinu, odakle mu je bila majka rodom i gde je imao veliko imanje koje je razdao siromasima. Sluga je tako i uradio.

U vreme cara Konstantina Velikog u Lidi su pobožni hrišćani podigli divan hram posvećen Svetom Georgiju.

Prilikom osvećenja toga hrama u njega su prenete svetiteljeve mošti. Bezbrojna su se čudesa dogodila od moštijuSvetog Gergija Pobedonosca, velikomučenika Hristovog. Nema broja ni njegovim javljanjima, u snu i na javi, onima koji ga prizivaju u pomoć. (Opširnije o Svetom Georgiju)

Kondak jedanaesti

Molenje si više od drugih uzneo Presvetoj Trojici, Sveti velikomučeniče Georgije, ne samo rečju i umom nego živim prinošenjem svega sebe na žrtvu: Jer ugledajući se na raspeto za nas bezazleno jagnje Hrista, Ti si dragovoljno položio dušu svoju za prijatelje svoje. Stoga, mada smo nesposobni za pohvalu takvog junaštva Tvog, ipak kao zahvalni mi pevamo divnome u svetima Bogu: Aliluja!

Molitva druga Svetom Georgiju

Sveti, slavni i svehvalni velikomučeniče Georgije! Sabrani u hramu Tvom i priklonjeni pred svetom ikonom Tvojom, mi molimo Tebe poznatog posrednika naših želja: Moli s nama i za nas milosrdnog Gospoda; da nas po neizmernoj dobroti Svojoj milostivo usliši; da ne previdi naše molitve odnosno našeg spasenja i života, i da nam daruje pobedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljima vere naše i spasenja našeg. I opet pripadajući Tebi, sveti pobedonošče mi Te molimo: danom Ti blagodaću ukrepi u borbama pravoslavne hrišćane; razruši silu nasrnulih neprijatelja; neka se postide i posrame, i bezočnost njihova neka se slomi; neka poznadu da mi imamo božansku pomoć; svima što su u nevoljama i opasnostima ukaži svoju mnogomoćnu zaštitu; i umoli Gospoda Boga, svih tvari Sazdatelja, da nas izbavi od večnih muka, da bismo, ispovedajući Tvoje zastupništvo, jednako proslavljali Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin!