Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Hedonistička  kultura je kultura zaborava, pa i zaborava slobode”

Ime: 35. Emisija Agora - Asketizam; Opis: Hedonistička  kultura je kultura zaborava, pa i zaborava slobode Tip: audio/mpeg

Dušan Krcunović na Agori: „Hedonistička  kultura je kultura zaborava, pa i zaborava slobode. Asketska kultura njeguje ideal slobode kroz ideju […]