Djeca Sa Vjeronauke

Recitacije đaka vjeronauke iz Podgorice – Dječiji vrlinoslov

Učenici škole pravoslavne vjeronauke pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja učestvovali su u interesatnom projektu i za naše slušoce recitovali pjesme […]