Katedra:  Đakon Ivan Crnogorčević- “Pouke Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića“

Katedra: Đakon Ivan Crnogorčević- “Pouke Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića“

Predavanje đakona Ivana Crnogorčevića na temu “Pouke Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića“ koje je održao 18. Novembra 2017. Godine u hramu […]