Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije savinski: Sveti Nikola primjer “siromašnosti duha”

Sveti Nikola koga danas proslavljamo pravi je primer onih koji su “blaženi siromašni duhom” iz jevanđelja po Luki koje smo […]

Jeromonah Makarije

Pastirska beseda oca Makarija na svetoj liturgiji u manastiru Savina

Ime: 12.10.2017. OTAC MAKARIJE SAVINA; Opis: "12.10.2017._OTAC MAKARIJE SAVINA". Tip: audio/mpeg

“Carstvo Božije je unutra u vama“, govori nam Sveto pismo. Dok god je čovek priseban, okrenut ka svojoj unutrašnjosti, ka […]

Jeromonah Makarije

Besjeda jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji u manastiru Savina

Veliki svetitelj koga danas proslavljamo, sveti Jovan Zlatousti, bio je proganjan poput Hrista a evo danas ga sva vaseljena slavi. […]

Jeromonah Makarije

Besjeda jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji u manastiru Savina

Ime: 30.10.2017 jrm Makarije Savina; Opis: "30.10.2017_jrm_Makarije_Savina". Objavljeno: 2017. Tip: audio/mpeg

Jedini od apostola koji je prepoznao Gospoda na Tiverijadskom moru dok su lovili ribu bio je sveti Jovan Bogoslov. Kako […]

Jeromonah Makarije

Besjeda jeromonaha Makarija na Svetoj Liturgiji u manastiru Savina

Tamo gde ima istinske radosti, bratoljublja, praštanja, tu živi oganj ljubavi, tu živi Duh Sveti. Gde to najpre možemo naći? […]