Lp Elektro

Ноктурно CLXII

Трећи и последњи дио музичко-биографске приче о српском музичком чуду LP DUO. У овом дијелу и неколико композиција њиховог алтерега […]