Meksiko Zapata

Ljetopis, 18. novembar 2020

Ime: Ljetopis 18.11.2019 (1936 Franko, 1910 Emilio Zapata); Opis: Ljetopis, 18. novembar 2019 Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 18. novembra 1910. godine u Meksiku je izbila seljačka revolucija čije su vođe bili Pančo Vila i […]