Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Smisao ljudskog nagona za vlašću je vlast nad nagonom“

Ime: 18. Emisija Agora - Vlast; Opis: Fenomen vlasti Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]