Profesor dr Ljubomir Erić

Ožiljci i opomene: Profesor dr Ljubomir Erić, psihijatar

Iz velikog opusa interesovanja i literature koju je profesor Erić objavio u nauci, ovoga puta razgovarali smo o njegovoj knjizi […]