Prva proslava Svetog Mardarija u Rusiji

Prva proslava Svetog Mardarija u Rusiji

PRVA PROSLAVA SVETOG MARDARIJA SRPSKOG, LJEŠANSKO – LIBERTVILSKOG, SVEAMERIKANSKOG I SVEPRAVOSLAVNOG U RUSIJI I PETROGRADU   Hram Svetog Petra, mitropolita […]