Sv Serafim Sarovski

Žitije prepodobnog Serafima Sarovskog

“Cilj hrišćanskog života je Sticanje Duha Svetoga…”. To je suština učenja prepodobnog Serafima Sarovskog, jednog od najpoštovanijih ruskih svetitelja. Bio […]