Foto Ilustracija Telegraf Shutterstock

Mili Bože, na svemu ti hvala XXVI

Ime: 26. Mili Bože na svemu ti hvala - Zidanje Skadra; Opis: Zidanje Skadra Tip: audio/mpeg

“ZIDANJE SKADRA”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva […]