Sveti Prorok Jona

Razgovor sa teologom Aleksandrom Nešićem o proroku Joni

Ime: 14 02 2018 aleksandar nesic; Opis: "14_02_2018_aleksandar_nesic". Tip: audio/mpeg

Knjiga proroka Jone (heb: Sefer Yonah) je jedna od knjiga Tanaha ili Starog zaveta. Ova knjiga je nastala ne pre V veka p. n. e. Opisuje kako Bog naređuje proroku Joni da pozove stanovnike Ninive kako ne bi bilo uništeni. Jona, koji mrzi Ninivu, to odbija. Posle mnogih peripetija, biva progutan od velike ribe koja ga izbacuje na obalu. Nakon toga on pristaje da prorokuje Ninivljanima.

Zbog trodnevnog boravka u utrobi ribe, prorok Jona se smatra praslikom Hrista. Kao sto je Jona tri dana boravio u utrobi ribe, tako je Hristos tri dana boravio u grobu, pre nego što je Vaskrsao.

O knjiti proroka Jone razgovarali smo sa teologom Aleksandrom Nešićem.