Djeca Sa Vjeronauke

Recitacije đaka vjeronauke iz Podgorice – Dječiji vrlinoslov

Učenici škole pravoslavne vjeronauke pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja učestvovali su u interesatnom projektu i za naše slušoce recitovali pjesme iz knjige “Dečiji vrlinoslov“.

U snimanju je učestvovalo 54 učenika uzrasta od 3. do 7. razreda podgoričkih osnovnih škola.