Vjernici Brane Svetinje Niksic

Sa Dr Dušanom Krcunovićem na Agori razgovaramo o filosofiji, povodom Svjetskog dana filosofije

Ime: 47. Emisija Agora - Filosofija; Opis: U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Tema o kojoj razgovaramo na ovoj Agori je „filosofija“ jer svaki treći četvrtak u novembru, na inicijativu Uneska od 2005. godine širom svijeta se obilježava kao Svjetski dan filosofije, a zarad „nezamjenljive vrijednosti koju filosofija ima u razvoju ljudske misli i uopšte čovječanstva“.