Sveti Sava Freska

Slovo Svetome Savi

“Slavi otbjegnuv, slavu obrete, Savo,Sveti Sava
Tamo otjudu slava javi se rodu.
Roda svjetlost vjeri svetlost prezre,
Tjem že rodu svjetilo javi se vsjemu.
Uma visota sana visotu svrže,
Tjem ubo uma više dobrotu stiže.
Slova slavi Save splete Siluan.”

(Od slave odbjegnuvši, slavu pronađe, Savo,
Tamo odakle se slava javi rodu.
Roda svjetlost svjetlost vjere prezre,
Te se time svetilo javi svemu rodu.
Visota uma počasti visotu svrže,
Te više uma dobrotu stiže.
Slovo slave Savi splete Siluan.”)

(XIV vek)

Priredio: Aleksandar Vujović