Matica Simpozijum O Njegosu

U Matici Srpskoj u Novom Sadu održan naučni skup „Knjige o Njegošu”

Naučni skup  “Knjige o Njegošu” organizovao je Njegošev odbor Matice srpske, sa željom da podseti na veliki značaj 1847. godine za srpsku duhovnost, jezik, književnost i kulturu. Te godine, naime, izašlo je iz štampe prvo izdanje Gorskog vijenca, ali je štampan i Vukov prevod Novog Zavjeta, izašle su Pesme Branka Radičevića, a Đuro Daničić objavio je Rat za srpski jezik i pravopis.