Manastir Ostrog

“Venecijanci“ poručili Vladi Crne Gore: Ne možete otimati crkvenu imovinu

Konfiskacija crkava i njihove imovine koju je Vlada Crne Gore planirala Nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. godine predstavljala bi kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, ocijenili su Venecijanska komisija i OEBS/ODHIR-a.

„Dan“ je objavio neke od najznačajnijih primjedbi kojima dokument Venecijanske komisije obiluje.

Venecijanska komisija je kritikovala niz odredbi, a posebno onu koja se odnosi na konfiskaciju imovine, ali i zahtjev da se Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve registruje, jer, po njihovoj ocjeni, za tim nema potrebe, jer ona ima nesporan pravni subjektivitet.

U Mišljenju međunarodni pravni eksperti su u 96 tačaka dali nepovoljne i negativne ocjene na veliki broj odredbi u Nacrtu zakona sa preporukama da se brišu zbog diskriminatornih obilježja.

Gotovo sve odredbe Nacrta zakona koje su već godinama predmet brojnih polemika i na kojima istrajava Vlada Crne Gore zbog Srpske pravoslavne crkve nijesu prošle test usaglašenosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, drugim važećim međunarodnopravnim aktima i obavezujućom sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Venecijanska komisija i OEBS/ODIHR u zaključku smatraju da je neophodno da se zamijeni zastarjeli Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine novim Zakonom o slobodi vjere, prateći razvoje pravnih, političkih i društvenih uslova u kojima se vjerske zajednice uspostavljaju i djeluju.

U mišljenju su date preporuke da crkve i vjerske zajednice koje su već registrovane u skladu sa zakonom iz 1977. godine mogu biti automatski prepoznate i steći pravni subjektivitet.

Ovo pravilo, takođe, treba da bude primijenjeno na vjerske zajednice koje su faktički prepoznate kao pravna lica pri čemu je posebno pomenuta Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori za koju eksperti Venecijanske komisije smatraju da ima nesporan pravni subjektivitet koji je decenijama prepoznat u praksi.

Venecijanska komisija smatra da diskriminatorno državljanstvo i teritorijalni zahtjevi za registraciju vjerskih zajednica treba da budu uklonjeni, a formalni zahtjevi za registraciju treba da budu ograničeni na one koji su neophodni za identifikaciju vjerske zajednice i verifikaciju da li ista ispunjava uslove za registraciju predviđene zakonom.

Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti neće biti gotov do kraja ove godine, ali hoće početkom sljedeće kada će biti procesuiran Vladi Crne Gore, kazao je nedavno ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, dodajući da će taj zakonski akt biti donijet bez obzira na negativan stav Srpske pravoslavne crkve.

Najviše primjedbi na Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti tokom javne rasprave dostavila je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a ministar ističe da su ih sve razmotrili i da su one brojne, ali da se suštinski odnose na dvije-tri tačke.

Jasno je, kaže, da „apsolutnog konsenzusa neće biti“.

IZ SPC ranije je saopšteno da je Nacrt zakona neprihvatljiv, dok je NVO Crnogorska pravoslavna crkva zadovoljna.

Zenka je poručio da će Vlada Crne Gore donijeti ovaj zakon „bez obzira na stav Srpske pravoslavne crkve“.

Zenka je, inače, prvi ministar zadužen za vjerska pitanja koji je otišao na noge raspopu Mirašu Dedeiću, koji predvodi NVO Crnogorska pravoslavna crkva.

Izvor: in4s.net