Sveti Sava

Vjeronauka za odrasle pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom: U susret Svetom Savi

CRKVA SV. ĐORĐA POD GORICOM – SVETOGEORGIJEVSKI DOM

SRIJEDA, 12. JANUAR 2022. 19 časova

 

VJERONAUKA ZA ODRASLE: D O B R O T O LJ U B LJ E

U SUSRET SVETOM SAVI

 

Tema: Besjeda o pravoj vjeri

Govori: paroh Dragan Stanišić

Sažetak: Koji ljubi Boga treba da drži djela vjere. Prava vjera Božija je krstiti se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sveti Sava kaže: Držite reč Božju i svetu veru Njegovu, trisveto ime Njegovo čistim srcem prizivajte, i ne leneći se u svetim molitvama pripadajte k Njemu . Sava podsjeća na riječi apostola Jakova da je vjera bez djela mrtva i zapovijeda da oboje držimo sa strahom i trepetom . Mi, koji smo hrišćani, obećali smo čuvati zapovijesti Božije primajući od Hrista spasenje u ovom vijeku i u budućem .