Sveti velikomučenik Knez Lazar

Vjeronauka za odrasle pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom: U susret Vidovdanu

Vjeronauka za odrasle pri crkvi svetog Đorđa pod Goricom, srijeda u 20 časova

U susret Vidovdanu

Predavač: Paroh novo-varoški otac Dragan Stanišić
Tema: Pohvala svetom knezu Lazaru
Pisac pohvale: Despotica Jelena (monahinja Jefimija), supruga despota Uglješe. Poslije bitke na Marici 1371.g. morala je napustiti Ser i život vladarke. Bez muža i sina, oca i matere, morala se  skloniti  u Kruševac na dvor kneza Lazara i kneginje Milice, koja je kao i ona bila iz loze Nemanjića. Živjela je kod njih mirno 20 godina. Poslije Kosovske bitke pomagala je kneginji Milici u vođenju  svetovne uprave i duhovnog odgoja djece Stefana i Vuka. Monahinja Jefimija kao plemeniti izdanak roda svvetog Save istakla se kao ktitor Hilandara, izvezla je zavjesu za carske dveri u Bogorodičinoj crkvi. Ona je 1402.g. izvezla Pokrov na kivotu svetog cara Lazara u Ravanici  i sastavila tekst.  U tom napisu naziva Lazara novim mučenikom i moli ga da ne ostavi u zaborav sirota mu čeda jer kao mučenik  ima veliku smjelost ka Gospodu. Kaže : “Prekloni kolena pred Gospodom, moli da pravoslavna vera hrišćanska neoskudno stoji u otačastvu tvome.”