Jeromonah Rafailo (Boljević)

Jeromonah Rafailo (Boljević): „Ispovjedanje vjere“

Predavanje jeromonaha Rafaila (Boljevića) na temu „Ispovjedanje vjere“, održano u hramu Svetog Nikole u Ulcinju, 2. septembar 2017. godine.