Sveta mučenica carica Aleksandra

Kalendar za 4. maj

Sveta mučenica carica Aleksandra

Žena cara Dioklecijana carica Aleksandra, videvši neustrašivo stradanje i slavna čudesa svetog velikomučenika Georgija, verova u Hrista i postrada za Njega zajedno sa svetim Velikomučenikom, o čemu se opširnije govori u Žitiju svetog Georgija pod 23 aprilom. Sluge carice Aleksandre: Apolos, Isakije i Kodrat, verovaše u Hrista kada videše čudesa svetog velikomučenika Georgija i svoju caricu kako se odreče cara i carstva, verova u Hrista i postrada za Njega. Oni izobličiše cara, i nazvaše ga zločincem i zverom, jer ne poštede ni ženu svoju, sa kojom je decu imao. Silio razgnevljen time car naredi da ih bace u tamnicu, i cele noći smišljaše kakvom smrću da ih umori. Sutra dan ih izvede iz tamnice, i naredi te Kodratu otsekoše glavu. Apolosa pak i Isakija ponovo vrati u tamnicu. Oni posle mnogo dana skončaše u tamnici od gladi i žeđi i predadoše duše svoje svete u ruke Božje, i dobiše od Boga vence mučeničke.

Sveti sveštenomučenik Januarije. Sveti mučenik Teodor.