Обрезање Господње

Календар за 14. јануар

Об­ре­за­ње Го­спод­ње, Све­ти Ва­си­ли­је Ве­ли­ки (Но­ва го­ди­на) Осмог дана по рођењу, божански Младенац је донет у храм и обрезан, према закону […]