Litija Podgorica

417 crnogorskih ljekara stalo u odbranu svetinja: Sloboda nema cijenu i ostajemo na njenom braniku

Nakon što su uzeli učešća u krsnom hodu u Nikšiću, ljekari su postali meta napada vladajuće partije. U svom saopštenju, nikšićki ljekari su, između ostalog, naveli: „Mi, dolje potpisani, smo ostvareni u ljudskom i profesionalnom smislu, te stoga kategorički odbacujemo mogućnost da smo na bilo koji način izmanipulisani. To je bila naša odluka, proistekla iz želje da budemo uz svoju Crkvu i sa svojim narodom. Prvo kao ljudi, a potom i kao ljekari, uvijek ćemo ustati protiv svakog vida diskriminacije, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost onoga ko trpi nepravdu.

Saopštenje je potpisalo 109 ljekara iz Nikšića, nakon čega se talas podrške najuzvišenije profesije širi na cijelu Crnu Goru.

Uz svoje kolege i uz svoju Crkvu u odbranu svetinja staju i ljekari Berana, Bijelog Polja, Mojkovca, Podgorice, Pljevalja…

U duhu Hipokratove zakletve, koja kaže: Moje kolege biće mi sestre i braća. Ni pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja radi kršenja ljudskih prava i građanskih sloboda”, iz dana u dan i iz sata u sat broj potpisanih ljekara i zdravstvenih radnika raste.

417 crnogorskih ljekara stalo u odbranu svetinja: Sloboda nema cijenu i ostajemo na njenom braniku

Ljekari iz Nikšića:

1. Dr Zorica Nikčević, neuropsihijatar

2. Dr Radojka Mićović, neuropsihijatar

3. Dr Mara Pješčić, anesteziolog

4. Dr Marija Mijušković, anesteziolog

5. Dr Dejan Bajović, hirurg

6. Dr Dragutin Višnjić, hirurg

7. Dr Stanislava Višnjić , pedijatar

8. Dr Dražen Nikčević , stomatolog

9. Dr Danijel Golubović, stomatolog

10. Dr Ana Đurković, stomatolog

11. Dr Milun Koprivica, stomatolog

12. Dr Vlado Karadžić, stomatolog

13. Dr Tatjana Karadžić, specijalizant porodične medicine

14. Dr Zorica Papović, pedijatar

15. Dr Nikola Minić, specijalista medicine rada

16. Dr Jovan Burić, stomatolog

17. Dr Milovan Burić, stomatolog

18. Dr Stevan Kulušić, stomatolog

19. Dr Slaviša Stanar, stomatolog

20. Dr Dragana Stanar, stomatolog

21. Dr Roland Sore, hirurg

22. Dr Dušanka Milatović-Perović, specijalista infektivnih bolesti

23. Dr Rada Sore, specijalista porodične medicine

24. Dr Vesko Radanović, stomatolog

25. Dr Suzana Golubović, specijalista urgentne medicine

26. Dr Olivera Radanović, stomatolog

27. Dr Radomir Knežević, ljekar opšte prakse

28. Dr Grubač Snežana, pedijatar

29. Dr Sanja Čizmović, pedijatar

30. Dr Tanja Raičević, pedijatar

31. Dr Dragutin Raičević, hirurg

32. Dr Milan Knežević, ginekolog

33. Dr Mirko Varajić, ginekolog

34. Dr Borislav Đurišić, specijalizant psihijatrije

35. Dr Predrag Šljivančanin, oftalmolog

36. Dr Jovan Kankaraš, specijalizant interne medicine

37. Dr Gojko Tomić, stomatolog

38. Dr Vjera Bojović, spec. med. rada

39. Dr Nada Krivokapić, spec. med. sporta

40. Dr Dragica Minić, psihijatar

41. Dr Dejan Pavličić, ortoped

42. Dr Rajko Pavličić, spec. soc. medicine

43. Dr Mitar Šaranović, ortoped

44. Dr Marko Mitrović, ORL spec.

45. Dr Zoran Mrkić, urolog

46. Dr Igor Leković, internista

47. Dr Vasiljka Davidović, internista

48. Dr Aleksandar Vujović, internista

49. Dr Igor Nikolić, internista

50. Dr Marinko Janjušević, internista

51. Dr Nataša Božović, pedijatar

52. Dr Vesna Marojević, pneumoftiziolog

53. Dr Jovan Utješinović, pneumoftiziolog

54. Dr Vera Bulatović, internista

55. Dr Marina Bajović, psihijatar

56. Dr Vuk Kankaraš, specijalizant interne medicine

57. Dr Pajo Perunović, internista

58. Dr Jelena Koprivica, specijalizant porodične medicine

59. Dr Srđan Stamenović, specijalista urgentne medicine

60. Dr Dušan Burić, stomatolog

61. Dr Marija Ivanović, ljekar opšte prakse

62. Dr Milena Lalatović, specijalizant porodične medicine

63. Dr Jelena Njunjić, specijalista porodične medicine

64. Dr RadivojeGrubač, ginekolog

65. Dr Spasoje Vujanović, psihijatar

66. Dr Biljana Vučić, pedijatar

67. Dr Miroslav Matović, specijalista urgentne medicine

68. Dr Gordana Matović, spec. kliničke biohemije

69. Dr Aleksandra Toljić, pneumoftiziolog

70. Dr Dragana Vujanović, anesteziolog

71. Dr Ana Nenezić, internista

72. Dr Biljana Dendić, transfuziolog

73. Dr Sonja Draganić, specijalista porodične medicine

74. Dr Todor Tomašević, stomatolog

75. Dr Marija Barjaktarović, ginekolog

76. Dr Predrag Pejović, pneumoftiziolog

77. Mr Ana Kovač, logoped

78. Dr Vidoje Đurković, stomatolog

79. Dr Olivera Grubač, pneumoftiziolog

80. Dr Milutin Radulović, urolog

81. Dr Jelena Knežević, ginekolog

82. Dr Marija Knežević, specijalizant ginekologije

83. Dr Bojana Marković, stomatolog

84. Dr Slavka Čolaković , specijalista porodične medicine

85. Dr Sofija Marojević, doktor opšte prakse

86. Dr Nataša Vujinović, pedijatar

87. Dr Nebojša Gorašević, veterinar

88. Dr Željko Kaluđerović, internista

90. Dr Predrag Pejović, pneumoftiziolog

91. Dr Vesna Svorcan Joksimović, pedijatar

92. Dr Aleksandar Joksimović, ljekar opšte prakse

93. Dr Bojan Miladinović, stomatolog

94. Dr Anja Škurić, doktor opšte prakse

95. Dr Goran Kosić, doktor opšte prakse

96. Dr Vera Svorcan Đurđevac, radiolog

97. Dr Olivera Bojović, pneumoftiziolog

98. Dr Vladimir Jovanović, pulmolog

99. Dr Marija Eraković, radiolog

100. Dr Biljana Savić, internista

101. Dr Nikola Kaluđerović, ljekar opšte prakse

102. Dr Jovana Nikčević, pedijatar

103. Dr Ilija Nikčević, urolog

104. Dr Branka Eraković, specijalista higijene

105. Dr Marija Nikčević, spec. opšte medicine

106. Dr Veselin Latković, internista

107. Dr Sanja Vukotić, stomatolog

108. Dr Slobodan Vranješ, pedijatar alergolog

109. Dr Tamara Jovović, stomatolog

110. Dr Stanica Lalićević, veterinar

111. Dr Pero Mitrović, ortoped

112. Dr Radenko Dondić, specijalista medicine rada

113. Dr Snežana Radanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

114. Dr Dragana Živković

115. Dr Zorka Ilić, psihijatar

116. Dr Vesna Kisić, stomatolog

Ljekari iz Berana:

 1. Dr sci. Milovan Živković, infektolog
  2. Dr Milorad Magdelinić, hirurg
  3. Dr Radovan Asanović, ginekolog
  4. Dr Batrić Babović, internista – nefrolog
  5. Dr Nataša Belada – Babović, internista – kardiolog
  6. Dr Dragan Šarić, hirurg
  7. Dr Slavica Knežević, specijalista medicine rada
  8. Dr Vukosav Joksimović, fizijatar
  9. Dr Rajko Karličić, ginekolog
  10. Dr sci. Milan Stojanović, radiolog
  11. Dr Nikola Vučetić, hirurg
  12. Dr Jelena Obadović, radiolog
  13. Dr Nikodin Radenović, internista
  14. Dr Danka Radenović, specijalizant klinićke biohemije
  15. Dr Dimitrije Rovčanin, internista
  16. Dr Jovan Bubanja, internista
  17. Dr Budimir Ivanović, transfuziolog
  18. Dr Pavle Zonjić, anesteziolog
  19. Dr Jelena Zonjić, transfuziolog
  20. Dr Ivana Saičić, radiolog
  21. Dr Goran Radenović, stomatolog
  22. Dr Jugoslav Račić, ginekolog
  23 Dr Miloš Dedović, stomatolog
  24. Dr Bojan Komatina, stomatolog
  25. Dr Spasenija Đukić, pneumoftiziolog
  26. Dr Julijana Zečević, specijalista porodične medicine
  27. Dr Sanja Kovačević, specijalista urgentne medicine
  28. Dr Vesna Đukić, pedijatar
  29. Dr Aleksandar Lutovac, ljekar opšte prakse
  30. Dr Mara Kastratović, ljekar opšte prakse
  31. Dr Jelena Banjac, ljekar opšte prakse
  32. Dr Suzana Savović, pedijatar
  33. Dr Zorica Babić, pedijatar
  34. Dr Anđela Đukić, ljekar opšte prakse
  35. Dr Vlado Đukić, stomatolog
  36. Dr Željko Božović, stomatolog
  37. Dr Marko Stojanović, stomatolog
  38. Dr Dražen Bojović, specijalizant ortopedije vilice
  39. Dr Dejan Bojović, stomatolog
  40. Dr Aleksandar Ćorović, stomatolog
  41. Dr Predrag Ćorović, stomatolog
  42. Dr Slavica Todorović, stomatolog
  43. Dr Danijela Drpljanin, stomatolog
  44. Dr Veselinka Knežević, stomatolog
  45. Dr Ivana Živković, stomatolog
  46. Dr Valentina Vujović, stomatolog
  47. Dr Gorica Lekić, stomatolog
  48. Dr Milica Bogavac, stomatolog
  49. Dr Saška Maslovarić, stomatolog
  50. Dr Dubravka Vojvodić, stomatolog
  51. Dr Danijel Radojević, stomatolog
  52. Dr Snežana Radojević, stomatolog
  53. Dr Branislav Vešović, stomatolog
  54. Dr Danka Ralević, stomatolog
  55. Mr spec. dr Dragan Kastratović, hirurg
  56. Dr Beba Kastratović, stomatolog
  57. Dr Vesko Račić, gastroenterolog
  58. Dr Snežana Radovanić, internista-endokrinolog
  59. Dr Budimir Nikolić, stomatolog
  60. Dr Milosav Miladinović, anesteziolog
  61. Dr Milka Miladinović, specijalista opšte medicine
  62. Dr Stanimir Cile Zogović, specijalista dječje stomatologije
  63. Dr Ranko Cimbaljević, stomatolog
  64. Dr Zoran Marsenić, internista-kardiolog
  65. Dr Danilo Daco Stijović, specijalista protetike
  66. Dr Andrea Sarić Bugarin, ljekar opšte prakse
  67. Dr Rajko Raičević, psihijatar
  68. Dr Jadranka Raičević, stomatolog

Ljekari iz Bijelog Polja i Mojkovca:

 1. 1. dr Budimir Rakonjac, subspecijalista nefrologije
  2. dr Nikola Raosavljević, specijalista opšte medicine
  3. dr Radosav Nišavić, specijalista pneumoftiziologije
  4. dr Marko Simonović, specijalizant interne medicine
  5. prof.dr sci med. Radonja Zeković, specijalista ortopedije
  6. dr Milutin Jaćimović, ORL specijalista
  7. dr Ivan Bošković, specijalista ginekologije
  8. dr Dragutin Cimbaljević, specijalista ortopedije
  9. dr Jela Cimbaljević, specijalista pedijatrije
  10. dr Dragan Bulatović, specijalista radiologije
  11. dr Ivan Božović, subspecijalista endokrinologije
  12. dr Cvijeta Sekulić, subspecijalista kardiologije
  13. dr Miodrag Sekulić, specijalista anesteziologije
  14. dr Milan Veličković, subspecijalista kardiologije
  15. dr Dejan Miladinović, specijalista urologije
  16. dr Aleksandar Knežević, specijalista radiolog
  17. dr Ivan Knežević, specijalista ORL
  18. dr Petar Knežević, specijalizant ginekologije
  19. dr Miloš Šaponjić, specijalista urgentne medicine
  20. dr Blažo Varagić, specijalista ginekologije
  21. dr Mirjana Varagić, specijalista psihijatrije
  22. dr Rade Ranitović, specijalista opste medicine
  23. dr Nikola Ranitović, stomatolog
  24. dr Nikola Veličković, specijalizant ginekologije
  25. dr Sonja Veličković, specijalizant porodicne medicine
  26. Nataša Ćorović Krstić, doktor medicine
  27. dr Ivan Furtula, stomatolog
  28. dr Vedranka Mrdak, specijalista fizikalne medicine
  29. dr Dušica Bulatović, stomatolog
  30. dr Voislav Nišavić, stomatolog
  31. dr Nađa Bošković, specijalizant transfuziologije
  32. dr Ivan Vučetić, specijalizant interne medicine
  33. dr Nataša Tmušić Bogavac, subspecijalista endokrinologije
  34. dr Milovan Bogavac, specijalista urgentne medicine
  35. dr Sanja Gutić Božović, specijalista opste medicine
  36. Nataša Vuković, psiholoskinja
  37. Lidija Raosavljević, logoped
  38. dr Lucija Kovačević, doctor medicine
  39. dr Nikola Delević, specijalizant interne medicine
  40. dr Branka Gogić, ORL specijalista
  41.dr Violeta Piper, specijalista opšte medicine
  42. dr Snežana Vuković, specijalizant porodične medicine
  43. dr Mirko Šebek, specijalista pneumoftiziologije
  44. dr Mirela Šebek, specijalista kliničke biohemije
  45. dr Ranko Caković, specijalista anesteziologije
  46. dr Ivana Perović, specijalista porodične medicine
  47. dr Magdalena Leković, specijalista Ginekologije
  48. dr Malisa Leković, specijalizant hirurgije
  49. dr Aleksandar Zlajić, specijalista psihijatrije
  50. dr Sonja Veličković, stomatolog
  51. dr Olja Radojević, stomatolog
  52. dr Vesna Cvijović, specijalista ginekologije
  53. dr Angelina Cvijović, specijalista transfuziologije
  54. dr Dragan Rahović, specijalista radiologije
  55. dr Dragoljub Rudić, specijalista radiologije
  56. dr Sanja Medojević, stomatolog
  57. dr Danilo Đurović, stomatolog
  58. dr Tatjana Simić, veterinar
  59. dr Branislav Simić, veterinar

Ljekari iz Podgorice:

Dr Dragan Kastratović, hirurg
2. Dr Miodrag-Caro Pavličić, hirurg
3. Dr Miroslav Rabrenović, kardiolog
4. Prof. dr Budimir Borovinić, patolog
5. Dr Vladimir Dobričanin, hirurg
6. Dr Vladimir Vučeljić, hirurg
7. Dr Predrag Bajić, hirurg
8. Dr Nataša Miketić, reumatolog
9. Dr Danilo Jokić, subspec. bolesti zavisnosti
10. Dr Aleksandar Đogo, endokrinolog
11. Dr Aleksandar Jušković, ortoped
12. Dr Srđan Pavićević, kardiohirurg
13. Dr Snežana Pavićević, pedijatar
14. Dr Ana Kalezić, kardiohirurg
15. Prof. dr Gordana Mijović, mikrobiolog
16. Dr Veselin Petrić, anesteziolog
17. Dr Natalija Popović Petrić, spec. porodične medicine
18. Dr Novak Komatina, anesteziolog
19. Dr Srđan Dedić, hirurg
20. Dr Marinko Paunović, hirurg
21. Dr Dragan Šarić, hirurg
22. Dr Milosav Cmiljanić, hirurg
23. Dr Vesko Vujičić, hematolog
24. Dr Zorica Vukčević, pulmolog
25. Dr Nena Milačić, pulmolog
26. Dr Jovan Bubanja, internista
27. Dr Ivan Lalatović, spec. sportske medicine
28. Dr Milija Mimović, hirurg
29. Dr Dragoslav Albijanić, dječiji hirurg
30. Dr Jelena Borovinić Bojović, pulmolog
31. Dr Dragan Đurović, urolog
32. Dr Marko Albijanić, urolog
33. Dr Vladimir Brajović, urolog
34. Dr Vladimir Vujović, ortoped
35. Dr Marko Borovinić, ortoped
36. Dr Vuk Kadić, radiolog
37. Dr Luka Borovinić, neurohirurg
38. Dr Nikola Fatić, vaskularni hirurg
39. Dr Aleksandar Magdalinić, urolog
40. Dr Aleksandar Boljević, ginekolog
41. Dr Vladimir Jovanović, pulmolog
42. Dr Đorđije Krnjević, endokrinolog
43. Dr Ljiljana Radulović, neurolog
44. Dr Snežana Malović, spec. opšte medicine
45. Dr Novak Praščević, subspec. za bolesti zavisnosti
46. Dr Nebojša Brnović, internista
47. Dr Batrić Babović, nefrolog
48. Dr Nataša Belada Babović, kardiolog
49. Dr Katarina Mitrović, otorinolaringolog
50. Dr Nikola Pavlović, kardiolog
51. Dr Olja Vojvodić Vlahović, spec. urgentne medicine
52. Dr Snežana Ćorac, hematolog
53. Dr Mlađen Obradović, spec. nuklearne medicine
54. Dr Ana Ičević, radiolog
55. Dr Slobodan Mandić, spec. urgentne medicine
56. Dr Dubravka Rakočević, spec. urgentne medicine
57. Dr Dragan Nešović, radiolog
58. Dr Milja Nešović, pedijatar
59. Dr Vjera Janković, pedijatar
60. Dr Svetlana Vučinić, transfuziolog
61. Dr Tamara Šćepanović, transfuziolog
62. Dr Pavle Zonjić, anesteziolog
63. Dr Mirjana Praštalo Grubiša, transfuziolog
64. Dr Jelena Zonjić, transfuziolog
65. Dr Sašenko Ćeranić, spec. sportske medicine
66. Dr Slađana Radulović, dječiji pulmolog
67. Dr Smiljka Vukčević, ginekolog
68. Dr Žana Blagojević, radiolog
69. Dr Veselinka Vesna Beatović, epidemiolog
70. Dr Ana Nenezić, internista
71. Dr Stojana Brašanac, internista
72. Dr Milena Lopičić, mikrobiolog
73. Dr Sonja Paunović, mikrobiolog
74. Dr Marijana Mimović, mikrobiolog
75. Dr Nataša Tomašević, ginekolog
76. Dr Gradimirka Mićunović, ginekolog
77. Dr Petar Mićunović, spec. oralne protetike
78. Dr Miljan Mićunović, oralni hirurg
79. Dr Radmila Stanišić, spec. opšte medicine
80. Dr Jovan Šobić, stomatolog
81. Dr Marija Šobić, stomatolog
82. Dr Ljiljana Đorđević, stomatolog
83. Dr Nataša Radonjić, izabrani doktor
84. Dr Dijana Božović, stomatolog
85. Dr Aleksandar Kostić, stomatolog
86. Dr Aleksandra Velkovski, stomatolog
87. Dr Aleksandar Velkovski, stomatolog
88. Dr Borislav Ćalović, stomatolog
89. Dr Novak Otašević, stomatolog
90. Dr Aleksandar Stanišić, stomatolog
91. Dr Vladan Kovačević, stomatolog
92. Dr Marina Sekulić, specijalizant
93. Dr Danijela Stanišić, specijalizant
94. Dr Dimitrije Rovčanin, internista
95. Dr Milan Popivoda, internista
96. Dr Milovan Kalezić, specijalizant
97. Dr Igor Dragović, specijalizant
98. Dr Teodora Jovanović, specijalizant
99. Dr Milivoje Bandović, specijalizant
100. Dr Draženka Bandović, specijalizant
101. Dr Teodora Vujović, specijalizant
102. Dr Marina Stamatović, specijalizant
103. Dr Snežana Šebek, specijalizant
104. Dr Nataša Fatić, stomatolog
105. Dr Petra Laković, specijalizant
106. Dr Marko Laković, specijalizant
107. Dr Stefan Lekić, stomatolog

108. Dr Jelena Zogović, stomatolog

109. Dr Marjan Popović, kardiohirurg

110. Dr Marija Krnjević, anestez

111. Dr Olivera Miketić, endokrinolog

112. Dr Vojislav Miketić, ginekolog

113. Dr Milica Marković, reumatolog

114. Dr Vojin Ramović, stomatolog

115. Dr Neda Božović, specijalizant interne medicine

116. Dr Suzana Uskoković, ginekolog

117. Dr Dragomir Madžgalj, specijalizant interne medicine

Ljekari iz Pljevalja:

 1. Dr Dario Vraneš, doktor opšte medicine
 2. Dr Ilija Đondović, doktor opšte medicine
 3. Dr Žarko Čolović, urolog
 4. Dr Davor Cvijović, opšti hirurg
 5. Dr Saša Grbović, ginekolog
 6. Dr Branko Stanić, dermatovenerolog
 7. Dr Nataša Božović, radiolog
 8. Dr Vlado Đuković, specijalizant radiologije
 9. Dr Milanko Terzić, hirurg
 10. Dr Milena Džuverović, ginekolog
 11. Dr Sonja Đorđević, pneumoftiziolog
 12. Dr Zoran Bojović, internista
 13. Dr Miloš Zarubica, ginekolog
 14. Dr Jagoš Vraneš, internista
 15. Dr Miloje Pupović, hirurg
 16. Dr Novica Stanić, vaskularni hirurg
 17. Dr Vesna Dujović, endokrinolog
 18. Dr Milorad Unković, stomatolog
 19. Dr Strahinja Vraneš, specijalizant anesteziologije
 20. Dr Nada Čolović, ginekolog
 21. Dr Jelena Đačić, specijalista opšte medicine
 22. Dr Jelena Kalović, stomatolog
 23. Dr Tanja Drobnjak, specijalizant porodične medicine
 24. Dr Nina Jelovac, specijalizant pedijatrije
 25. Dr Dane Marković, internista
 26. Dr Dragica Pejović, ginekolog
 27. Dr Vladimir Spajić, stomatolog
 28. Dr Natalija Spajić, pedijatar
 29. Dr Zagorka Terzić, mikrobiolog
 30. Dr Danijela Perović, stomatolog
 31. Dr Vesna Džuverović, otorinolaringolog
 32. Dr Dubravka Zuković, specijalista medicine rada
 33. Dr Ratko Cupara, stomatolog
 34. Dr Tamara Svrkota, doktor opšte medicine
 35. Dr Tatjana Vraneš, stomatolog
 36. Dr Mirko Terzić, specijalizant interne medicine
 37. Dr Dobrila Kečina, specijalista opšte medicine
 38. Dr Ivanka Brajović, infektolog
 39. Dr Rajka Savić, stomatolog
 40. Dr Marko Terzić, stomatolog
 41. Dr Milena Rahović, specijalizant ginekologije
 42. Dr Veljko Stijepović, doktor opšte prakse
 43. Dr Jelena Bulatović Marković, oftalmolog
 44. Dr Slobodan Vukanić, specijalista maksilofacijalne hirurgije
 45. Dr Stana Bojović, specijalista opšte medicine
 46. Dr Marija Cupara, pedijatar
 47. Dr Mira Topalović, stomatolog
 48. Dr Zoran Marković, specijalista opšte medicine
 49. Dr Snežna Despotović Bučevac, specijalista preventivne i dječje stomatolgije
 50. Dr Jelena Dakić, specijalizant ginekologije
 51. Dr Ikonija Borović, transfuziolog
 52. Dr Vera Matić, specijalista stomatološke protetike
 53. Dr Andrijana Potparić, specijalizant medicine rada
 54. Dr Ljubinka Leković, specijalista opšte medicine
 55. Dr Nikolina Ostojić, specijalizant hirurgije
 56. Dr Ivana Damjanović, specijalizant biohemije
 57. Dr Jelena Čolović, specijalizant radiologije

(Spisak se konstantno dopunjava)

Uz ljekare, doprinos u odbrani svetinja, dosad su dali i advokati Berana i Plava.

Takođe podsjećamo da su u odbranu svoje Crkve i svog dostojanstva stali ranije i univerzitetski profesori, a uz njih kasnije i studenti.

Tijana Lekić