Danilo Ljubotina

Arhimandrit Danilo Ljubotina: Prije svega da budemo ljudi

Ove godine navršava se 370 godina od seobe 11 porodica iz Crne Gore u Peroj.  Doseljenike je predvodio sveštenik Mihailo Ljubotina.

Potomak Ljubotina, arhimandrit Danilo Ljubotina gostujući na talasima Radio Svetigore, govorio je o ovom jubileju, ali i o današnjem životu Srba u Istri i Peroju.