Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije

Beseda jeromonaha Makarija na Detinjce u manastiru Savina

Današnje pokoljenje je pokoljenje sivila, ljudi hodaju negde između puta svetlosti i puta tame i misle da je tu odgovor, ali nije. Onaj ko ne ide sa Gospodom Isusom Hristom neminovno ide protiv Njega, bez obzira da li dolazi u crkvu ili ne dolazi. Onaj u crkvi ima više mogućnosti, ima blagodatne sile koje može da koristi, ima svete tajne ali od njega će se više i tražiti. Zato obratimo pažnju na misli, jer se od misli rađaju dela. Unutrašnja borba najpre se vodi na nivou misli i ako odbacimo zlu misao čim se pojavi mi biramo dobro ali tu ne smemo stati već moramo učiniti napor volje da krenemo ka dobru.

Ovo su reči pastirske besede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina u nedelju 17. decembra na Detinjce.