Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije

Besjeda jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji u manastiru Savina

Ime: 30.10.2017 jrm Makarije Savina; Opis: "30.10.2017_jrm_Makarije_Savina". Objavljeno: 2017. Tip: audio/mpeg

Jedini od apostola koji je prepoznao Gospoda na Tiverijadskom moru dok su lovili ribu bio je sveti Jovan Bogoslov. Kako ga je prepoznao? Prepoznao ga je po Njegovim delima. On je živeo uz Njega i znao je kako On deluje, tako i mi koji živimo u Gospodu prepoznajemo kako se Gospod projavljuje u ovom svetu i u životu svakoga od nas, kako nam pomaže, kako nas štiti, kako nam daje i kako se upoznajemo sa Njim. Jedini istinski put je da upoznamo Gospoda. Onda niko neće moći da nas prevari govoreći da je Gospod ovde ili onde kao što je u svetom Jevanđelju napisano da će doći ta vremena a niko neće znati gde je Istinski Bog. Istinski Bog je u Crkvi. Mi ga primamo u svoja srca, u svoje duše, sjedinjujemo se sa Njim i bivamo oživotvoravani Njime. Kako ga je prepoznao Jovan Bogoslov tako ćemo se i mi prepoznati u večnom carstvu koje je Gospod pripremio onima koji ga poznaju.

Ovo su reči pastirske besede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina u 21. nedelju po Duhovima.