Konik

Crkvena opština Podgorica: Manipulatio činjenicama i manipulacija Konikom

Manipulatio činjenicama i manipulacija Konikom

Podgorica 19.10.2019.

Oštri i svađalački ton reagovanja Glavnog grada pokazuje ozbiljnu anticrkvenu ostrašćenost, što nije dobro ni za onoga ko osjeća takvu mržnju, niti onoga ko je predmet te mržnje – Crkvu, niti za crnogorsko društvo u cjelini. Izgleda da su u gradskoj upravi zaboravili da se grad i država grade, izgrađuju i čuvaju samo na taj način što će ljudi koji upravljaju da budu u službi naroda, a ne da se gordo i nadmeno odnose prema potrebama i željama stanovništva. Odličan primjer takvog neprimjerenog odnosa vlasti prema narodu je čitav ovaj tužni slučaj sa perionicom na Koniku, koja se uporno pokušava izgraditi namjesto vjerskog objekta, a suprotno važećem planskom dokumentu.

Sveštenstvo i vjerni narod (ne znam kojim razlogom se rukovodi pisac saopštenja Glavni grad, koji ignoriše činjenicu da je vjernika – laika bilo višestruko više nego sveštenstva) nisu se koristili kletvama, već samo apelovanjem na savjest gradskih vlasti, zakupaca i radnika.

Niko iz Mitropolije crnogorsko-primorske i Crkvene opštine podgoričke ne spori činjenicu da je lokacija na kojoj je predviđena gradnja vjerskog objekta, u vlasništvu Glavnog grada, već spori dobre namjere onoga ko je raspisao javni poziv radi privremene ”valorizacije na odgovarajući način”, iako postoji jasna mogućnost privođenja planskoj namjeni i uprkos tome što zdrav razum i narodna mudrost nalaže da se ”ono što može danas, ne ostavlja za sjutra”.

U svome saopštenju, vrhovnici Glavnog grada zaboravljaju da je vjerski objekat planiran u DUP ”Konik-sanacioni plan” upravo na zahtjev i traženje Mitropolije – Crkvene opštine podgoričke, koja je od donošenja tog DUP-a više puta podnosilo zahtjev gradskoj upravi za privođenje te parcele namjeni, te je uz jedan od tih zahtjeva podneseno i šest i po hiljada potpisa građana Konika i okolnih naselja. Nije zgoreg pomenuti da među potpisnicima ima i građana islamske i rimokatoličke vjere, koji na Koniku već imaju svoj vjerski objekat (Konkatedrala Presvetog Srca Isusovog) ili su od grada dobili prostor da ga grade (Islamska zajednica).

Dakle, Mitropolija – Crkvena opština je ta koja je tražila da se na Koniku planira lokaciji za vjerski objekat, što je i učinjeno planskim dokumentom, a potom je, uz podršku svojih vjernika i drugih građana, zatražila da joj se dodjeli ta lokacija, a tek je onda Glavni grad, iako ima Detaljni urbanistički plan za to područje, odlučio da ga ne sprovodi, već da postavi na tom mjestu privremeni objekat. Da li je to primjer odgovornog vršenja vlasti i odnosa prema građanima Podgorice?

Uz to, u prvom postupku izdavanja dozvole za privremeni objekat, organ Glavnog grada je Mitropoliji – Crkvenoj opštini priznao status zainteresovanog lica i na njenu žalbu isti organ nije izdao dozvolu za postavljanje privremenog objekta. Ovo rešenje je potvrdio  i Glavni administr kao durgostepeni organ. Međutim u sledećem postupku radnje su sprovođene netransparentno, ne obavještavajući Mitropoliju-Crkvenu opštinu kao zainteresovano lice, i konačno mjesto na kojem je predviđen vjerski objekat je dodjeljeno za perionicu automobila. Istina je i da je  drugostepeni organ u drugom postupku odbio žalbu Mitropolije, ali je takođe činjenica da je odbijena zbog neblagovremenosti (jer je čitav proces vođen polutajno), što implicira da se okolnosti nisu promijenile i da je argumentacija Mitropolije – Crkvene opštine protiv postavljanja privremenog objekta bila dovoljno jaka.

Nema nikakve sumnje da je gradska uprava došla na ideju o postavljanju privremenog objekta iz samo jednog jedinog razloga – pokušaja opstrukcije gradnje crkve Svetog Vasilija Ostroškog, što je, bez ikakve sumnje, većinska volja i potreba pravoslavnog stanovništva Konika i okolnih naselja, a za šta postoji podrška i stanovništva drugih vjera. Kako je moguće, zapitaće se svako, da narodna volja ni na koji način ne obavezuje gradske vlasti?

Dokaz o nedobronamjernosti gradskih vlasti je i jedna naročita formulacija u saopštenju glavnog grada – fraza ”Crnogorsko-primorska eparhija Srpske pravoslavne Crkve”, koja očigledno služi za širenje anticrkvenog i srobofobnog raspoloženja među građanima Crne Gore, iako je žalbu drugostepenom organu izjavila Mitropolija crnogorsko-primorska – Crkvena opština Podgorica, kako se i zvanično legitimiše pred našim državnim organima. Da potpuno rasteretimo takve nedobronamjernike: Mitropolija crnogorsko-primorska jeste neodvojivi dio Žičke/Pećke Arhiepiskopije, Pećke Patrijaršije i danas Srpske Patrijaršije još od 1219. godine, otkad je episkopiju zetsku utemeljio i postavio joj prvog episkopa Ilariona naš prosvetitelj i učitelj Sveti Sava, arhiepiskop srpskih i pomorskih zemalja. Neki istraživači drže da je Ilarionovo prvobitno sjedište bilo na teritoriji današnje Podgorice. Ove činjenice neće promijeniti nikakva ideološka konstrukcija pojedinaca iz gradske vlasti.

Mitropolija, dakle, ne manipuliše činjenicama, u smislu da ih zloupotrebljava, krivotvori i pravi smicalice, ali svakako manipuliše činjenicama u etimološkom smislu te riječi (lat. manipulatio, odnosno manipulare) – upravlja i vješto rukuje sa njima. Ostaje, čini se, loš utisak da upravo gradska uprava manipuliše (u novijem smislu te riječi) Konikom i javnošću po ovom pitanju.

Crkvena opština i podgoričko sveštenstvo će nastaviti svoju brigu o pravoslavnim građanima Podgorice i njihovim potrebama, nadajući se da će i gradska uprava da se pridruži naporima Crkve i unaprijedi život građana vjernika Konika i okoline, tako što će im omogućiti da mogu svoje vjerske slobode da ostvaruju u svom naselju, a ne u drugim djelovima grada, što im stvara dodatna opterećenja i troškove, u trenutku kad su mnogi od njih ograničenih finansijskih i vremenskih mogućnosti.

Pozivanje na ”zakonske, jasne i transparentne procedure” koje očigledno nisu u jasno izraženom interesu građana, ne koristi nikome. Još manje bilo kome koristi vrijeđanje i omalovažavanje Crkve od gradske uprave koja vrši vlast nad građanima koji su u ogromnoj većeni vjernici upravo te Crkve – Mitropolije crnogorsko-primorske.

 

Crkvena opština Podgorica