Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori govori o dvije Evrope, Mediteranskoj i Sjevernoatlanskoj

Ime: 68. Emisija Agora - Dvije Evrope; Opis: Dr Dušan Krcunović na Agori govori o dvije Evrope Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori o Svetom Jovanu Krstitelju

Ime: 67. Emisija Agora - Krstovdan - Sveti Jovan Krstitelj - covjek Agore; Opis: Dr Dušan Krcunović na Agori o Svetom Jovanu Krstitelju Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori govori na temu „Tradicija je ljepota koju čuvamo, a ne lanac za okivanje“ II

Ime: 66. Emisija Agora - Tradicija je ljepota koju cuvamo II; Opis: Tradicija je ljepota koju čuvamo, a ne lanac za okivanje 2. Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori govori na temu „Tradicija je ljepota koju čuvamo, a ne lanac za okivanje“ I

Ime: 65. Emisija Agora - Tradicija je ljepota koju cuvamo I; Opis: Tradicija je ljepota koju čuvamo, a ne lanac za okivanje 1. Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori o „Transhumanizmu iz perspektive hrišćanske antropologije“

Ime: 64. Emisija Agora - Transhumanizam iz perspektive hriscanske antropologije; Opis: Transhumanizmu iz perspektive hrišćanske antropologije Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori: „Naša ljudska istorija počinje sa osjećajem stida“

Ime: 63. Emisija Agora - Buducnost stida; Opis: Naša ljudska istorija počinje sa osjećajem stida Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori o „Smislu borbe u Njegoševom djelu“

Ime: 62. Emisija Agora - Smisao borbe u Njegosevom djelu; Opis: Smisao borbe u Njegoševom djelu Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori: „I bi što biti ne može“, i dočekasmo da pjesnikov rođendan postane državni praznik kulture u Crnoj Gori

Ime: Emisija Agora 61 - Njegos-09.11.2022; Opis: U susret smo Njegoševom danu Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

 Dr Dušan Krcunović na Agori: “U hrišćanstvu sumnja nije prestup, u hrišćanstvu se sumnja može pobijediti vjerom, a ne samo znanjem “

Ime: 19.10.2022-Emisija Agora-br.58-Sumnja i vjera svetog Apostola Tome; Opis: U hrišćanstvu sumnja nije prestup, u hrišćanstvu se sumnja može pobijediti vjerom, a ne samo znanjem Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u […]