Otac Makarije

Iguman savinski Makarije: “Ljubav niko i ništa ne može da porobi, ona je istinska sloboda“

Ime: 19. 07. 2020 Otac Makarije; Opis: Ljubav niko i ništa ne može da porobi, ona je istinska sloboda Tip: audio/mpeg

“Mrzite zlo i držite se dobrote, poručuje Sveti apostol Pavle Hrišćanima u svojim poslanicama. Čovjek ne smije sebi da dozvoli da obitava u pasivnom stanju u kome će, pravdajući sebe time što ne čini ništa loše, misliti da je to dovoljno i da čini dobro“- kazao je jeromonah Makarije na početku liturgijske besjede kojom je poučio sabrane vjernike na Svetoj liturgiji koju je, na Šestu nedjelju po Duhovima, služio u manastiru Savina u Herceg Novom.

Otac Makarije je dodao da ovakva obmana pretvara čovjeka u zatvoreno biće koje ne dozvoljava da mu Bog priđe i obasja njegov put kroz ovaj svijet svjetlošću Svetog Jevanđelja.
,,Čovjek mora sam da učini iskorak ka Bogu, prisiljavajući se svojom slobodnom voljom i silom koja mu je data stvaranjem, da dobro čini usaglašavajući svoje postupke sa Svetim Jevanđeljem, jer je svaki drugi pristup promašaj i nije istinski susret sa Bogom“- poučio je liturgijsku zajednicu savinske Svetinje njen Iguman.

Savinski Iguman je podsjetio da su i kroz istoriju a i danas ljudi stradali zbog nečinjenja dobra i ostajanja u pasivnom stanju letargije, bez imalo želje da se pokrenu na ispunjavanje zapovijesti Božijih, što je izazvalo veliki broj psihičkih oboljenja.

“Čovjek koji je u pasivnom stanju, stojeći u jednom mjestu, neminovno počinje osuđivati sve oko sebe videći u svemu samo negativnu stranu i da sav svijet u zlu leži. On u svemu tome ne vidi ono najvažnije- da on sam leži u tom zlu osuđujući sve oko sebe. Tek kada se čovjek pokrene na ispunjavanje zapovijesti Božijih osjetiće da se u njemu samom nalazi Sam Bog i Carstvo Njegovo, upravo po onim riječima iz Svetog Jevanđelja Carstvo Božije unutra je u vama. Da bi se pokrenuo na činjenje dobra, čovjeku je potrebna istinita vjera, vjera Svetog apostola Pavla, Svetog Save, Svetog Vasilija Ostroškog i bezbroj drugih Svetitelja. Svi smo mi prizvani na Svetost, ali samo ako sebe pokrenemo na činjenje dobra i ispunjavanje zapovijesti Svetog Jevanđelja“- kazao je jeromonah Makarije.

Otac Makarije naglašava da čovjek kada počne da ispunjava Božije zapovijesti, to naprije čini samo tjelesno, shvativši posle nekog vremena da to nije moguće na takav način.
,,Ukoliko čovjek, svojim preobraženjem, ne ugleda Boga i ne susretne sa Gospodom, Koji će ga obasjati svjetlošću sviše, on neće moći da ispunjava zapovijesti Svetog Jevanđelja. I sami apostoli rekli su jednom Hristu: Ako je Sveto Jevanđelje ovo što Ti govoriš ko se onda može spasiti? Čovjeku je nemoguće da ispuni zapovijesti Svetog Jevanđelja ukoliko nema Boga u sebi. Svi smo svi mi prizvani da natjeramo sebe na dvig, shvativši da ne može neko drugi to da uradi umjesto nas dok mi samo čekamo, jer niko osim mi sami ne može obrađivati zemlju naše duše“- kaže je otac Makarije.

Iguman Makarije je podsjetio na Gospodnje riječi Adamu, kada ga je istjerao iz raja: ješćeš u znoju lica svog hljeb Svetog Jevanđelja.

“Svi ćemo mi to neminovno činiti ukoliko se ne budemo trudili da težimo dobru, samim tim zlo čineći. Ljudska priroda ili se uspinje ka Bogu ili se, padajući, vraća u svoje ništavilo, onaj prah od kojega je stvorena. Čovjek je strijela čeznuća ka Bogu koja se, započevši ovdje vječni život, odapinje nastavaljajući život u vječnosti. Prolazeći kroz smrt, koje više nema, čovjek u Bogu vaskrsava i nastavlja da živi vječnim životom približavajući se beskonačno Bogu u Carstvu nebeskom. Zbog toga moramo u ovom životu započeti pokret, krenuvši da ispunjavamo zapovijesti Svetog Jevanđelja. U početku će biti teško, imaćemo osjećaj da se sve oko nas protivi tome. Pa zar je lako ispuniti zapovijest praštanja kojim je natopljeno cijelo Jevanđelje, s obzirom da je Bog taj koji prvi oprašta? Da nije praštanja niko se ne bi mogao spasiti bez pokajanja. Teško je praštati svima, ne suditi, voljeti sve…“- rekao je iguman manastira Savina u svojoj besjedi.

Iguman kaže da će onaj koji istinski vjeruje nastaviti da ustaje i posle bezbroj padova, ne pokleknuvši i iznova ustajući kako bi ispunio zapovijest Gospodnju.

“Na taj način mi se raspinjemo u sebi, a raspeće boli, dok se strasti lako ispunjavaju ali donose gorke plodove. Raspinjemo se svaki put kada sebe prinudimo da ispunimo zapovijest praštanja, ali ako to učinimom svim srcem a ne samoobmanom osjetićemo istinsku slobodu susreta sa istinskim Bogom, koje se stiče istinskim opraštanjem. Svaki put kada istinski oprostimo mi se iznova i iznova obnavljamo Bogom Koji Jedini može istinski da oprašta, dok čovjeku to uspijeva samo Bogom. Samo onaj čovjek koji u Hristu živi Svetim Jevanđeljem, umire u Hristu, u Njemu vaskrsavajući, može se nazvati istinskim Hrišćaninom, istinskim slugom Božijim i Svetiteljem. Noseći radost Vječnog života u svome srcu, takav čovjek će je širiti i na ljude oko sebe zbog čega će ga neki od njih ,,nagrađivati“ upravo raspinjanjem, mržnjom, klevetama, što nažalost, često dobija čovjek koji ide Hristovim putem“- rekao je u besjedi otac Makarije.

Otac Makrije je na kraju besjede uputio svima riječi nade rekavši da ljubav niko i ništa ne može da porobi, jer je ona istinska sloboda, istinski živi Bog, Gospod Isus Hristos, dok će se oni koji budu živjeli po zapovijestima Božijim vječno radovati u Carstvu Oca Sina i Svetoga Duha.

Slobodanka Grdinić