Istorijska čitanka

Istorijska čitanka VII

Ime: Istorijska Citanka 007; Opis: Emisija-Istorijska čitanka Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

  • Ime Piva prvi put se pominje u Ljetopisu popa Dukljanina iz XII vijeka kao jedna od jedanaest župa, dok se kasnije pominje sve češće, naročito u tursko doba. Piva je župa u slivu rijeka Pive i Komarnice, čiji je obim teritorije ograničen vrhovima okolnih visokih planina. Područje Pive  je jedinstven kraj u kojem se nalazi čitav niz lokaliteta sa starim grobljima i nadgrobnim spomenicima tipa stećaka…