Istorijska čitanka

Istorijska čitanka XXXIII

Ime: Istorijska Citanka 033; Opis: "Istorijska Citanka 033". Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

Na Kosovu kod  Srba ima nade za Srbiju, no ova nije zagrijana, hladna je, i ova nada postoji po želji, ali ne i po uvjerenju. Svi Mitrovčani, pa tako i Srbi vjeruju da će biti okupirani od Austrije i o tome govore sa ubjeđenjem…