Istorijska čitanka

Istorijska čitanka XXXVI

Ime: Istorijska Citanka 036; Opis: Emisija-Istorijska čitanka Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

Među prvima koji su shvatili vrijednost spomenika kulture u Crnoj Gori može se smatrati Vladika Sava Petrović. On je, prema nekim saznanjima, sakupljao i čuvao starine, prepisivao povelje, posebno povelje o manastirskim imanjima. I Sv. Petar Cetinjski je poklanjao pažnju kulturnim spomenicima, posebno pisanoj građi….