Sveti Marut

Kalendar za 1. mart

Sveti Marut

Bio je episkop u gradu Tagriti u Mesopotamiji. Car Teodosije Veliki 380. godine poslao ga je kod persijskog cara Izdegerda. Zbog svojih vrlina, stekao je veliko poštovanje među Persijancima, a naročito kada je iscelio umobolnu carevu kćer. Tada on od njega zatraži, i dobi, mošti 400 svetih mučenika koji su za Hrista postradali u Persiji u vreme cara Sapora, u IV veku, i kasnije. Ove mošti preneo je u hrišćansko carstvo i osnovao je novi grad, u njihov spomen – Martiropolj. Sveti Marut je opisao mnoga stradanja persijskih mučenika, Martirologe. Nekim stradanjima koja je opisao sam je bio svedok. Predao je dušu svoju Gospodu 422. godine, na dan kada je osvećen grad Martiropolj, kojeg je on osnovao.

Svetih dvanaest mučenika: Pamfil, Valent, Pavle, Porfirije i ostali. Sveti prepodobnomučenik Roman. Vaskršnji post.