Prepodobni Prohor Pčinjski

Kalendar za 1. novembar

Prepodobni Prohor Pčinjski

Savremenik Svetog Jovana Rilskog i Svetog Gavrila Lesnovskog. Od Boga su ga izmolili bezdetni stari roditelji Jovan i Ana. Kada je izučio knjige, otišao je u pustinju. Podvizavao se u Nagoričanskoj i Kozjačkoj pustinji. Našao ga je Diogen, jureći u lovu za srnom. Sveti Prohor mu je tada prorekao da će postati car, što se i obistinilo. Kasnije je car Diogen podigao hram u Nagoričanu, gde se Sveti Prohor prvo podvizavao. Potom, kada je našao njegove netljene mošti, moliće se svetitelju da mu ih otkrije, podigao je i crkvu na reci Pčinji, današnji manastir Svetog Prohora Pčinjskog. Tu su i danas čudotvorne, mirotočive mošti ovog velikog ugodnika Božijeg. Sveti Prohor podvizavao se i upokojio u XI veku.

Sveti prorok Joil. Sveti mučenik Uar. Prepodobni Jovan Rilski.