Sveti Evmenije Gortinski

Kalendar za 1. oktobar

Sveti Evmenije Gortinski

Od mladosti je pošao za Hristom, oslobodivši se dva teška bremena: bremena bogatstva i bremena tela. Prvog se bremena oslobodio tako što je razdelio sve svoje bogatstvo siromasima, a drugog velikim postom. Tako prvo sebe isceli, pa poče i druge da isceljuje. Videvši kako sav sija Duhom Svetim, izabraše ga za episkopa u Gortinu, na Kritu, gde je upravljao stadom Hristovim kao dobri pastir. Bio je otac sirotima, bogatstvo siromašnima, iscelitelj bolesnima. Molitvom je činio mnoga čuda: umrtvio je opaku zmiju, izgonio je demone, iscelivao bolesnike, i to ne samo u Gortinu, nego i u Rimu i Tivaidi. U Tivaidi je molitvom nizveo kišu u vreme suše. Tu je i dušu predao Bogu. Živeo je u VII veku.

Sveta mučenica Ariadna. Sveti mučenik Bidzin, knez Gruzijski.