Sveti mučenik Kalistrat

Kalendar za 10. oktobar

Sveti mučenik Kalistrat

Rodom iz Kartagine. Njegov predak Neokor bio je vojnik kod Pontija Pilata i videvši mnoga čuda pri smrti na krstu Gospoda Isusa Hrista, poverova u Njega. Krstili su ga apostoli. Kada je Kalistrat bio u vojsci, bio je jedini hrišćanin u puku. Videći ga noću kako se moli Bogu, neko od drugova ga prijavi vojvodi Persentinu, velikom mučitelju hrišćana. Vojvoda naredi Kalistratu da prinese žrtvu idolima, a kada ovaj to odbi, pretuče ga i baci u more. Ali Bog ga izbavi, i on iz mora izađe potpuno zdrav. Videvši njegovo trpljenje i čuda, 49 vojnika poverovaše u Hrista. I njih pretukoše i baciše u tamnicu. Nakon što su sva mučenja hrabro izdržali, sve su ih u tamnici poubijali. Postradali su 304. godine.

Sveti apostoli Marko, Aristarh i Zinon. Sveta novomučenica Akilina. Prepodobni Savatije Solovecki.